Sportgeneeskunde en sportkeuringen

Sportgeneeskunde
Op het spreekuur van het Sportmedisch Adviescentrum (SMA) Gelderse Vallei kunt u uitsluitend op verwijzing van uw huisarts o.a. terecht voor een advies over een sportblessure, met inspanningsgebonden klachten of met vragen over gezondheid in relatie tot sportbeoefening. De kosten van het consult worden vergoed vanuit de basisverzekering.

Sportkeuringen en sportmedisch onderzoek

Voor een sportmedisch onderzoek voor bijvoorbeeld toelating tot een sportopleiding, VeVa, sportduiken, zweefvliegen (KNVvL en LAPL) preventief onderzoek, verplicht onderzoek voor een sportbond (o.a. KNWU, KNMV) e.d., hebt u geen verwijzing van de huisarts nodig. U kunt rechtstreeks een afspraak maken. De kosten worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering en hangen dus af van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.

Het SMA Gelderse Vallei staat onder leiding van Inge Gobes-de Punder, sportarts, en is aangesloten bij de Federatie van Sportmedische Instellingen (FSMI). De FSMI bewaakt de kwaliteit en behartigt de belangen van de Sportmedische Instellingen. Daarnaast is zij gecertificeerd als AME (Authorized Medical Examiner) en bevoegd tot het uitvoeren van Klasse 2 en LAPL vliegmedische keuringen.

Het SMA is bestemd voor sporters op elk niveau en voor beginnende sporters. Het SMA Gelderse Vallei is SCAS en TMS gecertificeerd.

Voor het maken van afspraken en informatie kunt u contact opnemen met 0318-433831. Wij zijn gevestigd in het Ziekenhuis Gelderse Vallei, locatie Ede en Veenendaal.

Met ingang van 1-1-2016 worden de diensten geleverd door de afdeling Sportgeneeskunde van Ziekenhuis Gelderse Vallei. De naam SMA Gelderse Vallei blijft voorlopig gehandhaafd. Dit geldt ook voor SMC Gelderse Vallei (zie andere webpagina).