Consulten Sportgeneeskunde

Consult SportgeneeskundeConsulten sportgeneeskunde

Bij klachten die u beperken in het beoefenen van uw sport, kunt u een afspraak maken voor een consult. U moet hierbij beschikken over een verwijzing van uw huisarts.

 

consulten sportgeneeskundeTijdens het consult wordt de aard van de blessure of medische klacht besproken en onderzocht. Zo nodig wordt er een nader onderzoek afgesproken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de faciliteiten (bijvoorbeeld afdeling radiologie) van het Ziekenhuis Gelderse Vallei.

Na het stellen van de diagnose wordt een behandeladvies met u besproken, dit advies kan variëren van een concrete behandeling, een verwijzing naar de fysiotherapeut met een behandelingsvoorstel, een verwijzing naar een specialist of een trainingsadvies, aanpassingen in de sportschoenen, etc.

Voor afspraken, zie http://smageldersevallei.nl/locaties-en-afspraken/