duiksportkeuring

De sportarts van SMA Geldersevallei is bij de SCAS gecertificeerd in de categorie Sportduikartsen/sportartsen voor het uitvoeren van de duiksportkeuring.

Sma Gelderse Vallei voor duiksportkeuringen

Sportduiken of scuba diving is een prachtige sport, maar wel een sport die risico’s voor de gezondheid met zich mee kan brengen. Een sportmedisch duikadvies (duikkeuring) is voor de sportduiker van groot belang om bepaalde risico’s uit te sluiten, dan wel om adequate maatregelen te nemen zodat optimaal van het duiken genoten kan worden. Helaas is het belang en/of de noodzaak van een sportmedisch duikadvies niet altijd bekend bij sportduikers.
Duikgeneeskunde behoort tot de competenties van een sportarts. De sportarts is bevoegd om duikkeuringen af te nemen en/of advies te geven over de risico’s van duiken waarbij rekening wordt gehouden met eventuele gezondheidsklachten.
In Nederland worden veel sportmedische onderzoeken voor duiken bij de Sportmedische Instellingen (SMI) verricht. Een sportmedisch duikadvies is geen goed- of afkeuring, maar er wordt n.a.v. het gesprek met en het medisch onderzoek van de duiker een advies op maat gegeven ter voorkoming van gezondheidrisico’s. Men denkt mee met de duiker. Niet alleen voor u maar ook voor uw buddy die volledig op je vertrouwt.

Voor PADI en NOB is een duikkeuring verplicht. Deze keuring kan worden verricht door sportartsen.

De sportarts kan veelgestelde vragen beantwoorden zoals: kan ik duiken met astma, hoe kan ik mijn medicijn gebruik afstemmen op sportduiken?

Om verzekerd te zijn van een professionele en zorgvuldige keuring kunt u terecht bij het SMA Gelderse Vallei. Op locatie Ede kan desgewenst ook ‘s avonds het duikmedisch onderzoek worden uitgevoerd.

Ga ruim voorafgaand aan uw duikvakantie – of opleiding naar de sportarts zodat u niet een week voor vertrek naar een zonnige duik bestemming voor verrassingen komt te staan.

Het SMA Gelderse Vallei voert voor o.a. de volgende duikorganisaties de duikkeuring uit:

DuiksportkeuringduiksportkeuringIDD DuiksportkeuringIADS DuiksportkeuringNaui duiksportkeuring

 

Meer informatie op: www.sportzorg.nl en www.duikkeuring.nl