Preventieve cardiovasculaire screening

De preventieve cardiovasculaire screening van sporters is bedoeld om sporters in de leeftijd van 12 tot 35 jaar met aangeboren en/of aangeboren hartaandoeningen met een verhoogde risico op acute hartdood op te sporen en verder te begeleiden in het traject van verder onderzoek en sportgeschiktheidsbeoordeling/sportadvisering.

preventieve cardiovasculaire screening

De preventieve cardiale screening voor sporters wordt uitgevoerd volgens het Lausanne protocol. Dit protocol bestaat uit een vragenlijst, een lichamelijk onderzoek en een 12-kanaals rust-ECG. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de ‘Criteria beoordeling cardiovasculaire screening’. Deze criteria zijn vastgesteld door de landelijke werkgroep ‘cardiovasculaire screening en sport’. Indien de resultaten van de preventieve cardiale screening daartoe aanleiding geven, wordt verwezen naar de cardiologen van Ziekenhuis Gelderse Vallei.

Aanbeveling FSMI 
De Federatie van Sport en Medische Instellingen (FSMI) adviseert overigens een basisplus sportmedisch onderzoek (BPS) uit te voeren bij de aanvraag voor preventieve cardiale screening. Naast de risicobepaling krijgt de sporter dan een uitgebreider sportmedisch advies.