SMC Gelderse Vallei

Het SMC Gelderse Vallei is een samenwerkingsverband van:

Sportmedisch Adviescentrum (SMA) Gelderse Vallei onder leiding van Inge Gobes-de Punder, geregistreerd sportarts.

Doelgroepen: recreatie-, wedstrijd- en topsport.

en

Topsportgeneeskunde

Doelgroepen: topsport, talent, nazorg en second opinion.

Het Sportmedisch Centrum (SMC) is aangesloten bij de Federatie van Sportmedische Instellingen (FMSI). De FSMI bewaakt de kwaliteit en behartigt de belangen van de Sportmedische Instellingen.

Website SMC: www.smcgeldersevallei.nl