Sportmedisch onderzoek

Bij het SMA Gelderse Vallei is verschillend sportmedisch onderzoek mogelijk: basis, basisplus en groot sportmedisch onderzoek. Er wordt onderzocht of de sportbeoefening op een verantwoorde wijze plaatsvindt, er belemmeringen bestaan voor een optimale sportprestatie en op welke wijze de prestatie verder kan worden verbeterd. 

A. Basis sportmedisch onderzoek: 

Dit onderzoek wordt geadviseerd aan sporters die minder dan 7 uur per week sporten en daarbij geen of weinig problemen hebben.

Inhoud: lengte, gewicht, vetpercentage, ogentest, kleurentest, algemeen intern en orthopedisch onderzoek.

B. Basisplus sportmedisch onderzoek:

Dit ondsportmedisch onderzoekerzoek wordt geadviseerd aan sporters die intensief sporten (meer dan 7 uur per week) of dit willen gaan doen. Ook voor sporters met meerdere of steeds terugkerende problemen.

Of voor sporters die zelf deze keuring willen.

Inhoud: als A + longfunctie, ECG (elektrocardiogram) en bloedonderzoek met bepaling hemoglobine- en cholesterolgehalte.

C. Groot sportmedisch onderzoek:

Dit onderzoek wordt geadviseerd aan sporters die zeer intensief sporten en/of die ouder zijn dan 40 jaar, zeker wanneer ze na een periode van jarenlange inactiviteit weer met sporten willen beginnen. Conditiemeting en beoordeling van het hart zijn toegevoegde waarden.

Of voor sporters die zelf deze keuring willen.

Inhoud: als B + maximale inspanningstest met ECG-controle.

Basis sportmedisch onderzoek Basisplus sportmedisch onderzoek Groot sportmedisch onderzoek.
Lengte, gewicht en vetpercentage Ja Ja Ja
Ogentest Ja Ja Ja
Urinetest Ja Ja Ja
Longfunctietest Ja Ja Ja
Intern onderzoek Ja, algemeen Ja, algemeen Ja, algemeen
Orthopedisch onderzoek Ja, specifiek Ja, specifiek Ja, specifiek
Bloedonderzoek: Hb en cholesterol Nee Ja Ja
Rust-ECG Nee Ja Ja
Inspanningstest met ECG Nee Nee Ja
Verslag Ja Ja Ja
Kosten zie Tarieven pagina