Vergoeding sportzorg

Vergoeding Sportzorg door verzekeraars:

Belangrijk om te weten:

  • Vanaf 1-1-2016 vallen de consulten op verwijzing van de huisarts onder de basisverzekering.
  • De kosten van de sportmedische onderzoeken en sportkeuringen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering en hangen dus af van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.
  • Vanaf 1-1-2016 maakt SMA Gelderse Vallei deel uit van Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV).
  • De informatie op deze website heeft geen betrekking op vergoedingen van verzekeraars voor verleende zorg tot en met 31-12-2015.
  • Voor vragen over vergoedingen raadpleeg uw zorgverzekeraar of neem contact met ons op.
  • U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze pagina.

Het Sportmedisch Adviescentrum Gelderse Vallei (SMA) is een door de Federatie van Sportmedische Instellingen (FSMI) erkende instelling en beschikt over een SCAS certificaat.

Vanaf 1-1-2016 worden facturen van de niet-verzekerde zorg verstuurd door Ziekenhuis Gelderse Vallei. U wordt verzocht dit zelf met uw zorgverzekeraar af te handelen.