Vergoeding sportzorg

Vergoeding Sportzorg door verzekeraars:

Belangrijk om te weten:

  • Vanaf 1-1-2016
    • vallen de consulten op verwijzing van de huisarts of medisch specialist onder de basisverzekering.
    • maakt SMA Gelderse Vallei deel uit van Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV).
  • De kosten van de sportmedische onderzoeken en sportkeuringen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. De vergoeding hangt af van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering.
  • Voor vragen over vergoedingen raadpleeg uw zorgverzekeraar. Zij kunnen u de juiste informatie geven.
  • U ontvangt de factuur van de aanvullende zorg. Deze wordt verstuurd door Ziekenhuis Gelderse Vallei. U wordt verzocht de factuur te betalen en vervolgens met uw zorgverzekeraar af te handelen.
  • U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze pagina.

Het Sportmedisch Adviescentrum Gelderse Vallei (SMA) is een door de Federatie van Sportmedische Instellingen (FSMI) erkende instelling en beschikt over een SCAS certificaat.

De FSMI maakt jaarlijks een overzicht van vergoedingen door zorgverzekeraars : www.sportzorg.nl/vergoedingen-sportzorg.